RIBE BIOGAS A/S

BioGas er CO2 neutral grøn energi

Med over 30 år i branchen er Ribe Biogas A/S en af de ældste producenter i Danmark af grøn biogas. Vi har konstant fokus på udvikling og anvendelsen af nye kulstofkilder i vores produktion. Vi har løbende indført ny teknologi i vores produktion.

Den højeste bæredygtighed er vores målsætning. Vi er klar til at biogassen leverer sin andel til den grønne omstilling

Siden 1990 er der produceret GRØN gas på Koldingvej 19 i Ribe. Det privatejede aktieselskab har været i en kontinuerlig vækst for at sikre den bedst mulige produktion og lønsomhed.

Ribe Biogas A/S ønsker at skabe værdi for aktionerne og de lokale landmænd ved at sikre en optimal drift af virksomheden samt en god gødskningsfordeling af restprodukter i lokalområdet.

Ribe Biogas A/S producerer GRØN gas på spildprodukter fra landbrug, slagteri og mejeri – og er samtidig undersøgende i forhold til at finde alternative muligheder.

NATURLIG OG REN ENERGI

Om Ribe BioGas A/S

RIBE BIOGAS A/S blev sat i drift i 1990 og var på daværende tidspunkt verdens største termofile biogasanlæg.

Selskabet ejes af RBMF (83%) og NGF Nature Energy (Shell) (17%)

Selskabet drives på rene markedsvilkår som et aktieselskab.

Da 83% af aktiekapitalen ejes af lokale landmænd i et leverandørselskab RBMF (Ribe Biomasse Formidlings Forening) har Ribe Biogas A/S en stor lokal forankring og vi anser os som en del af lokalområdet.

Ribe Biogas A/S har i perioden 2015-2020 gennemgået en større modernisering og udvidelse til 80 millioner kroner. Udvidelsen er baseret på en forretningsplan, hvor sigtet er en yderligere produktionsudvidelse kombineret med en opgradering af gassen som blev i driftssat i Juli 2018.

Sidste del af forretningsplanen bliver færdiggjort i 2022 og består af et nyt indtagesystem til forskellig landbrugsbasserede biomasse og en udvidelse af lugtbehandlingssystemet, en investering til 13 mio. Herefter vil anlægget behandle ca. 440.000 ton biomasse årlig.

Biogasanlægget behandler årligt ca. 420.000 tons biomasser, hvoraf ca. 30.000 tons er fra industrien. Der produceres ca. 20.000.000m³ biogas, som sælges via Evidas gasnetværk som er forbundet med hele det Europæiske Gasnet

Biogassen som produceres er CO2 neutral og dermed miljøvenligt energi som ikke belaster miljøet.

I perioden 2023-2025 udvides anlægget yderligere med et anlægsbudget på 84 millioner kroner. Der skal bl.a. bygges en ny stor modtagehal og 3 nye reaktorer samt en ny stor varmevekslerlinie

Driften varetages af 3 maskinmestre, en procesopteratør, 1 smed, 1 elektriker. Virksomheden har løbende en maskinmesteraspirant i praktik.

Hvem er vi

Mød os der arbejder med BioGas til hverdag

Claus L. Mikkelsen

Direktør
Tlf. 7541 0410

Stefan Ørnfeldt

Driftleder

Alex Lorentzen

Første maskinmester
Tlf. 3011 3821

Simon Muusmann Lykou

Maskinmester og vedligeholdsansvarlig
Tlf. 6137 6090

Torben Helle

Procesoperatør
Tlf. 3011 4177