Bonus Straf

Kvæggylle

Den 1/1 2020 er der følgende satser for kvæggylle:

Tørstof % Beløb pr. m³
3,9 -20
4,4 -14
4,9 -13
5,4 -12
5,9 -10
6,4 -8
6,9 -6
7,4 -4
7,9 0
8,4 2
8,9 4
9,4 6
9,9 8
10,4 10
20 12

Svinegylle

Den 1/1 2020 er der følgende satser for svinegylle:

Tørstof % Beløb pr. m³
2,4 -20
2,9 -15
3,4 -10
3,9 -8
4,4 -5
4,9 -3
5,4 0
5,9 1
6,4 2
6,9 3
7,4 6
7,9 7
8,4 8
8,9 9
9,4 10
9,9 11
10,4 12
20 13

Minkgylle

Den 1/1 2020 er der følgende satser for minkgylle:

Tørstof % Beløb pr. m³
1,4 -35
1,9 -30
2,4 -20
2,9 -15
3,4 -10
3,9 -8
4,4 -6
4,9 -4
5,4 0
5,9 4
10 4