Hvem er Ribe BioGas A/S

Biogas er vedvarende,
CO2-neutral Energi

Ved afbrænding af biogas frigøres der nemlig ikke fossilt bundet kulstof som ved afbrænding af kul, olie og naturgas.

Ribe BioGas er med til at sikre Grøn forsyningssikkerhed

Med konstant fokus på den bedste håndtering af gyllen i produktionsanlægget, er Ribe Biogas med til at sikre en optimeret anvendelse til såvel GRØN energi som gødning til markerne.

400.000 Tons

Biomasser behandles årligt

Co2 Neutral

Og dermed miljøvenligt energi

14.000.000m³

Biogas produceres årligt

12-13 millioner

Investeres i 2022 i nyt indtag og lugtrensning

Forsyningssikkerhed året rundt

Ribe Biogas er med i et landsdækkende distributionsnet, som betyder en forsyningssikkerhed året rundt i døgnets 24 timer. Biogas er sammen med sol- og vindenergi med til at reducere forbruget af fossile brændstoffer.

Vi Støtter

Ribe Biogas støtter lokale klubber og foreninger

Seneste Nyheder

Læs mere om hvad vi laver hos Ribe Biogas