RIBE BIOGAS A/S

Blev sat i drift i 1990 og var på daværende tidspunkt verdens største termofile biogasanlæg. Ribe Biogas A/S er et privat ejet aktieselskab uden nogen offentlig tilknytning. Selskabet ejes af RBMF (83%) og NGF Nature Energy (17%)

Læs historien

HVAD ER BIOGAS?

Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes.

Læs mere om Biogas