RIBE BIOGAS A/S

Blev sat i drift i 1990 og var på daværende tidspunkt verdens største termofile biogasanlæg. Ribe Biogas A/S er et privat ejet aktieselskab uden nogen offentlig tilknytning. Selskabet ejes af RBMF (83%) og NGF Nature Energy (17%)

Læs historien

HVAD ER BIOGAS?

Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes.

Læs mere om Biogas

SENESTE NYHEDER

Desuden er det nu muligt ar søges sponsorater ved Ribe Biogas, ansøgning af sponsoratet skal sendes til Ribe Biogas inden d. 28/2. Sponsoratet gives kun til aktiviteter i gammel Ribe kommune.

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af:

  1. Formål med ansøgningen
  2. Ansøgers/foreningens hjemadresse.
  3. sponsoratets størrelse.