RIBE BIOGAS A/S

BioGas er CO2 neutral grøn energi

Ribe Biogas A/S nærmer sig et jubilæum. Siden 1990 er der produceret GRØN gas på Koldingvej 19  i Ribe og det privatejede aktieselskab har været i en kontinuerlig vækst for at sikre den bedst mulige produktion.

Ribe Biogas A/S ønsker at skabe værdi for de lokale landmænd ved at sikre en god gødskningsfordeling i lokalområdet. Ribe Biogas A/S producerer GRØN gas på spildprodukter fra landbrug, slagteri og mejeri – og er samtidig undersøgende i forhold til at finde alternative muligheder.

NATURLIG OG REN ENERGI

Om Ribe BioGas A/S

RIBE BIOGAS A/S blev sat i drift i 1990 og var på daværende tidspunkt verdens største termofile biogasanlæg.

Selskabet ejes af RBMF (83%) og NGF Nature Energy (17%)

Selskabet drives på rene markedsvilkår og er ikke dækket af nogen kommunegaranti.

Ribe Biogas A/S har i perioden 2015-2020 gennemgået en større modernisering og udvidelse til 38+35 millioner kroner. Udvidelsen er baseret på en forretnings plan, hvor sigtet er en yderligere produktionsudvidelse kombineret med en opgradering af gassen som blev i driftssat i Juli 2018.

Sidste del af forretningsplanen bliver færdiggjort i 2022 og består af et nyt indtager system til forskellig landbrugsbasserede biomasse og en udvidelse af lugtbehandlingssystemet, en investering til 13 mio. Herefter vil anlægget behandle ca. 400.000 ton biomasse årlig.

Biogasanlægget behandler årligt ca. 305.000 tons biomasser, hvoraf ca. 30.000 tons er fra industrien. Der produceres ca. 11.000.000m³ biogas, som sælges via evidas gasnetværk som er forbundet med hele det Europæiske

Biogassen som produceres er CO2 neutal og dermed miljøvenligt energi som ikke belaster miljøet.

Driften varetages af 2 maskinmestre, 1 smed, 1 elektriker samt en procesoperatørelev. Virksomheden har løbende en maskinmesteraspirant i praktik.

Hvem er vi

Mød os der arbejder med BioGas til hverdag

Claus L. Mikkelsen

Direktør
Tlf. 75 410 410

Alex Lorentzen

Driftsleder
Tlf. 3011 3821

Torben Helle

Procesoperatør
Tlf. 3011 4177

Simon Muusmann Lykou

Vedligeholdsansvarlig
Tlf. 6137 6090