Tekniske Data

Ribe Biogas A/S råder over 7 reaktorer på i alt 37.850 m3 reaktorvolumen som alle kører termofil proces ved. 52 grader

Reaktorer
37.850 m3 reaktorvolumen fordelt på:

  • Reaktor 1: 1650 m3
  • Reaktor 2: 1650 m3
  • Reaktor 3: 1650 m3
  • Reaktor 4: 8000 m3
  • Reaktor 5: 8300 m3
  • Reaktor 6: 8300 m3
  • Reaktor 7: 8300 m3

Reaktorene kører i seriedrift, således R4 er første trin og R1-R3 er dedikeret til BioVantage forskningsprojekt

Kedler
Gaskedel: Aaborg Boilers: 630 KW
Hedtoliekedel: Schiller: 2900 KW

Varmevekslere
Varmevekeler: 9 stk. Alfa-Laval varmeveksler arrangeret i 2 varmevekslerlinier med en maksimal kapacitet på 18 m3 pr time. pr linie.

Hygiejnisering
Landia Hygiejniseringaasnlæg med 200 m3 fortank og med en kapacitet på 60 m3 pr døgn

Forbehandlingsanlæg
2 stk 24 m3 Triolet mixer til dybstrøelse
2 liner: Vogelsang PreMix-system til direkte indfødning af majs og dybstrøelse. Op til 12 tons pr. time.
AD-Booster – anlæg til trykkogning af restfibre

Opblanding
500 m3 mixertank med 2 stk. dobbelte Vogelsang Maceratorlinier – i alt 4 stk. RX48.

Tanke
Fortanke: 4 stk. á 700 m3
Efterlagertank: 2X7300 m3 + 4300 m3 inkl. 3500 m3 integreret gasopsamling

Gasproduktion
Ribe Biogas A/S producerer mellem 1300-1800 m3 metan pr. time baseret på 305.000 tons årlig biomasse.

Lugtbehandling
BBK Airclean lugtbehandlingsanlæg med en kapacitet på 21.500 m3 pr. time

Gasrensning H2S
2. stk. rensetårne BioGasClean med en kapacitet på 4000 m3 vådgas pr time.

Magasiner
1500 m2 biomassehal

Opgraderingsanlæg
Ammongas – 1758 m3 biometan pr time.