Tekniske Data

Ribe Biogas A/S råder over 9 reaktorer på i alt 54.150 m3 reaktorvolumen som alle kører termofil proces ved. 51 grader

Reaktorer
54.150 m3 reaktorvolumen fordelt på:

  • Reaktor 1: 1650 m3
  • Reaktor 2: 1650 m3
  • Reaktor 3: 1650 m3
  • Reaktor 4: 8000 m3
  • Reaktor 5: 8300 m3
  • Reaktor 6: 8300 m3
  • Reaktor 7: 8300 m3
  • Reaktor 8: 8300 m3
  • Reaktor 9: 8300 m3 (i drift primo 2024)

Reaktorene kører i seriedrift således at reaktor 4-8 er første trin og 1-3 er anden trin.

Kedler
Hedtoliekedel: Schiller: 2900 KW

Varmevekslere
3 stk. Lackeby og 4 stk. Alfa-Laval varmeveksler arrangeret i 2 varmevekslerlinjer med en maksimal samlet kapacitet på 42 m3 pr time. pr linje.

Hygiejnisering
Landia Hygiejniseringaasnlæg med 200 m3 fortank og med en kapacitet på 60 m3 pr døgn

Forbehandlingsanlæg
2 stk 35 m3 BVLVmixer til dybstrøelse
2 liner: Vogelsang PreMix-system til direkte indfødning af majs og dybstrøelse. Op til 12 tons pr. time.

En linje med Konrad Pupme BigMix med 200 m3 påslag til indfødning af majs, græs og ensileret halm.

1000 m2 plansilo

Opblanding
500 m3 mixertank med 2 stk. dobbelte Vogelsang Maceratorlinier – i alt 4 stk. RX48.

Tanke
Fortanke: 4 stk. á 700 m3
Efterlagertank: 2X7300 m3 + 4300 m3 inkl. 3500 m3 integreret gasopsamling

Gasproduktion
Ribe Biogas A/S producerer mellem 1600-1900 m3 metan pr. time baseret på 440.000 tons årlig biomasse.

Lugtbehandling
BBK Airclean lugtbehandlingsanlæg med en kapacitet på 21.500 m3 pr. time

2 stk. 4 m3 kulfilte

Gasrensning H2S
3. stk. rensetårne BioGasClean med en kapacitet på 2000m3 vådgas pr time.

Magasiner
1500 m2 biomassehal

Opgraderingsanlæg
Ammongas – 1950 m3 biometan pr time.