Ribe Biogas A/S visioner

Ribe Biogas A/S Ønsker at skabe værdi for landmænd lokalt. Og samtidig medvirke til en gødningsomfordeling som gavner miljøet.

Ribe Biogas A/S har i dag et af Danmarks mest stabile biogasanlæg som hver dag bidrager til Co2 reduktion og den grønne omstilling i Danmark

For at producere mere biogas er anlæggets kapacitet blevet udvidet kraftigt mellem 2015-2020. Og anlægget blev i Juli 2018 koblet på naturgasnettet efter der blev lavet en investering i et gas opgraderingsanlæg, En del af udvidelsen er foregået Nord for anlægget hvor der også er plads til eventuel fremtidig udvidelse.

Bestyrelsen og direktionens vision:

1. At skabe værdi for lokale landmænd ved, at sikre en god gødningsfordeling i lokalområdet

2. At producerer biogas på spildprodukter så som gylle, dybstrøelse, slagteri og mejeri spildprodukter.

3. At være aktiv bidrager til den grønne omstilling ved deltagelse i forskning og flytte grænser for hvad der i dag er muligt.

4. At skabe en arbejdsplads med høj medarbejder trivsel, og vise socialtansvar på uddannelses området ved at have lærlinge og maskinmester aspiranter.

Biogas, som består af primært CH4 og CO2, renses og opgraderes, så den svarer til gaskvaliteten i naturgasnettet. Biogas kan efter opgradering, anvendes som brændstof i almindelige benzinmotorer. Dette er udbredt især i Sverige, hvor 100.000 køretøjer kører på metan og i Tyskland 50.000. heraf udgør biogas ca. 45 pct. De resterende 55 pct. er naturgas.