Biogas

Politisk stævnemøde hos Ribe Biogas A/S

Tekst & Foto: Claus Mikkelsen

Politisk stævnemøde hos Ribe Biogas A/S

Midt i en gaskrisetid med galoperende energipriser har biogas i den grad fået medvind. En lille gruppe politikere besøgte fredag den 30. september Ribe Biogas for at få indblik i produktionen af biogas og drøfte biogassens fremtidsmuligheder i den grønne omstilling. Biogassens adelsmærke er at levere gas til den grønne omstilling. Men efter krigen i Ukraine har biogassen fået et ekstra, men vigtigt ben i form af forsyningssikkerhed:

“Energikrisen er en af de politisk største udfordringer i nyere tid – biogassen er forsyningssikker og vi skal sikre, at den nu skal være til at betale. Biogassen står foran et gennembrud, hvor den snart kan stå på egne ben – vi skal have skabt samme succes med biogassen som med vindmøllerne” siger Anni Matthiesen (Venstre, Folketinget).
De politiske rammevilkår for biogassen blev drøftet indgående på mødet. De stigende energipriser kan medvirke til, at biogassen på sigt bliver uafhængig af statsstøtte og alene fungerer på rene markedsvilkår. Men der er en række barrierer som skal løses politisk. Der skal fx betales CO2 afgifter når biogas anvendes som motorbrændstof – på trods af at biogassen her reelt har en negativ CO2 udledning.

“Vi kan fx ikke køre lastbiler på grøn biogas uden at skulle betalte store afgifter og have en plomberet tankstation. Så i stedet må vi køre på sort diesel. Vi kunne reelt fjerne miljøbelastningen på gyllekørslen”, siger Mogens Kjær, bestyrelsesmedlem Ribe Biogas
Niels Flemming Hansen synes også at anvendelsen af biogassen skal ses efter i sømmene:

Biogassen skal bruges mere smart. Den kan give den tunge transport et skub for at opfylde branchens klimamålsætninger. Gaslastbiler er en moden teknologi, den kan hurtigt udbredes i branchen og den har den fornødne rækkevidde. Det kan el lastbiler ikke levere i dag. siger Niels Flemming Hansen , som sidder i Folketinget for de Konservative og også er transportordfører.

Bestyrelsesformand Aage Lauritzen var tilfreds med besøget.
“Det er afgørende at os lokale energiproducenter har en dialog i øjenhøjde med både lokal- og landspolitikere. Det er netop styrken i den danske beslutningsproces. Vi får vendt mange sten og får taget gode langsigtede beslutninger”, slutter Aage Lauritzen. Bestyrelsesformand, Ribe Biogas A/S,

Følgende deltog på mødet:

  • Niels Flemming Hansen (Konservative, Folketinget)
  • Anni Matthiesen (Venstre, Folketinget).
  • Anne Marie Geisler Andersen (folketingskandidat, byråds- og regionsrådsmedlem, Radikale)
  • May-Britt Andrea Andersen, (Gruppeformand for Det
  • Konservative Folkeparti, Esbjerg Kommune)
  • Bestyrelsen og direktøren for Ribe Biogas A/S