Om Ribe Biogas A/S

RIBE BIOGAS A/S blev sat i drift i 1990 og var på daværende tidspunkt verdens største termofile biogasanlæg. Ribe Biogas A/S er et privat ejet aktieselskab uden nogen offentlig tilknytning. Selskabet ejes af RBMF (83%) og NGF Nature Energy (17%)

Selskabet drives på rene markedsvilkår og er ikke dækket af nogen kommunegaranti.

Ribe Biogas A/S har i perioden 2015-2020 gennemgået en større modernisering og udvidelse til 38+35 millioner kroner. Udvidelsen er baseret på en forretnings plan, hvor sigtet er en yderligere produktionsudvidelse kombineret med en opgradering af gassen som blev i driftssat i Juli 2018

Biogasanlægget behandler årligt ca. 305.000 tons biomasser, hvoraf ca. 30.000 tons er fra industrien. Der produceres ca. 11.000.000m³ biogas, som sælges via evidas gasnetværk som er forbundet med hele det Europæiske

Biogassen som produceres er CO2 neutal og dermed miljøvenligt energi som ikke belaster miljøet.

Driften varetages af 2 maskinmestre, 1 smed, 1 elektriker samt en procesoperatørelev. Virksomheden har løbende en maskinmesteraspirant i praktik.