Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Tekniske dataRibe Biogas A/S råder over 4 reaktorer på i alt 12.800 m3 reaktorvolumen som alle kører termofil proces ved. 52 grader


Reaktorer
12.800 m3 reaktorvolumen fordelt på:

  • Reaktor 1: 1650 m3
  • Reaktor 2: 1650 m3
  • Reaktor 3: 1650 m3
  • Reaktor 4: 8000 m3
  • Reaktor 5: 8300 m3
  • Reaktor 6: 8300 m3
  • Reaktor 7: 8300 m3 (underopførsel)

Reaktorene kører i seriedrift, således R4 er første trin og R1-R3 kører i andet trin.


Kedler
Gaskedel: Aaborg Boilers: 630 KW
Hedtoliekedel:     Schiller: 2900 KW

Varmevekslere
Varmevekeler: 9 stk. Alfa-Laval varmeveksler arrangeret i 2 varmevekslerlinier med en maksimal kapacitet på 18 m3 pr time. pr linie.

Hygiejnisering
Landia Hygiejniseringaasnlæg med 200 m3 fortank og med en kapacitet på 60 m3 pr døgn

Forbehandlingsanlæg
2 stk 24 m3 Triolet mixer til dybstrøelse
2 liner: Vogelsang PreMix-system til direkte indfødning af majs og dybstrøelse. Op til 12 tons pr. time.
Skjold mølleanlæg til direkte indfødning af korn, soya mv.
AD-Booster - anlæg til trykkogning af restfibre

Opblanding
500 m3 mixertank med 2 stk. dobbelte Vogelsang Maceratorlinier - i alt 4 stk. RX48.

Tanke
Fortanke: 4 stk. á 700 m3
Efterlagertank: 7300 m3 +4300 m3 inkl. 3500 m3 integreret gaslager


Gasproduktion
Ribe Biogas A/S producerer mellem 1300-1700 m3 metan pr. time baseret på 270.000 tons årlig biomasse.

Lugtbehandling
BBK Airclean lugtbehandlingsanlæg med en kapacitet på 21.500 m3 pr. time

Gasrensning H2S
2. stk. rensetårne med en kapacitet på 1500 m3 vådgas pr time.

Magasiner
1500 m2 biomassehal

Opgraderingsanlæg
Ammongas - 1700 m3 biometan pr time.

Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion