Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Tekniske data



Ribe Biogas A/S råder over 4 reaktorer på i alt 12.800 m3 reaktorvolumen som alle kører termofil proces ved. 52 grader


Reaktorer
12.800 m3 reaktorvolumen fordelt på:

  • Reaktor 1: 1650 m3
  • Reaktor 2: 1650 m3
  • Reaktor 3: 1650 m3
  • Reaktor 4: 8000 m3
  • Reaktor 5: 8300 m3 (opføres 2017)

Reaktorene kører i seriedrift, således R4 er første trin og R1-R3 kører i andet trin.


Kedler
Biogaskedel: Aaborg Boilers: 630 KW
Oliekedel:     Aalborg Boilers: 730 KW

Varmevekslere
Varmevekeler: 9 stk. Alfa-Laval varmeveksler arrangeret i 2 varmevekslerlinier med en maksimal kapacitet på 18 m3 pr time. pr linie.

Hygiejnisering
Landia Hygiejniseringaasnlæg med 200 m3 fortank og med en kapacitet på 60 m3 pr døgn

Forbehandlingsanlæg
24 m3 Triolet mixer til dybstrøelse
Vogelsang PreMix-system til direkte indfødning af majs og dybstrøelse. Op til 12 tons pr. time.
Skjold mølleanlæg til direkte indfødning af korn, soya mv.
AD-Booster - anlæg til trykkogning af restfibre

Opblanding
500 m3 mixertank med 2 stk. dobbelte Vogelsang Maceratorlinier - i alt 4 stk. RX48.

Tanke
Fortanke: 4 stk. á 700 m3
Efterlagertank: 4300 m3 inkl. 3500 m3 integreret gaslager

Gaslager
Gaslager: 1000 m3 Sattler gaslager & 3500 m3 Coldsegl gaslager.

Gasproduktion
Ribe Biogas A/S producerer melllem 600-650 m3 metan pr. time baseret på 225.000 tons årlig biomasse.

Lugtbehandling
BBK Airclean lugtbehandlingsanlæg med en kapacitet på 21.500 m3 pr. time

Gasrensning H2S
2. stk. rensetårne med en kapacitet på 1500 m3 vådgas pr time.

Magasiner
1500 m2 biomassehal

Generatoranlæg
MAN  E3262 LE212  V-12 cylinder. Elydelse: 530 KW. Indfyret effekt: 1350 KW.

Ribe Biogas sælger gassen til to gasgeneatorer hos Ribe Fjernvarme a.m.b.a

2. stk. Jenbacher 320. Elydelse. 2x1080 KW. Indfyret effekt: 2x2650 KW,
Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion