Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Ribe Biogas A/S visioner

Ribe Biogas A/S følger med i de muligheder der forventligt i fremtiden vil blive for afsætning af biogas. Regeringen lægger op til at biogasbranchen løftes og Ribe Biogas A/S ønsker at være med, når der for alvor i de kommende år sættes ind overfor branchen. Ribe Biogas A/S har i dag et af Danmarks mest stabile biogasanlæg.

For at kunne producere mere biogas og afhjælpe gylleleverandørernes problem med afsætning af gylle, skal anlæggets kapacitet udvides. Dette er ikke muligt indenfor det eksisterende område, hvorfor man vil erhverve et areal nord for biogasanlægget og et areal syd for anlægget. Dette skal bruges til en eventuel fremtidig udvidelse.  

De nye afsætningsmuligheder kunne være:

1.    oprensning til naturgaskvalitet og afsætning til transportformål
2.    oprensning til naturgaskvalitet og afsætning til naturgasnettet

Biogas, som består af primært CH4 og CO2, kan renses og opgraderes, så den svarer til gaskvaliteten i naturgasnettet. Biogas kan efter opgradering, anvendes som brændstof i almindelige benzinmotorer. Dette er udbredt især i Sverige, hvor 8.000 køretøjer kører på metan, hvoraf biogas udgør ca. 45 pct. De resterende 55 pct. er naturgas.

Ved injektion i naturgasnettet kan distributionen til kraftvarmeanlæg og tankningsfaciliteter til køretøjer ske via naturgasnettet, hvorefter Ribe Biogas A/S ikke længere vil være begrænset i produktion af mere biogas.

De nævnte muligheder kan blive realistiske inden for en overskuelig fremtid, hvis der er politisk vilje til at fremme forbruget af fornybare energiresurser.   

Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion