Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Hvad er biogas?

Biogas fremstilles fra biomasse gennem forrådnelsesprocesser.

Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes til enten ca. 38 grader eller ca. 53 grader. I RIbe opvarmes gyllen til 53 grader (termofil proces). I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces, hvorved bakterierne producerer biogas.

Populært sagt laver man en komave i overstørrelse, fodrer den (med gylle) og industriaffald og udtager den gas der dannes.
Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion