Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Seneste nyt fra Ribe Biogas A/S

 OBS: Fra 1. januar 2016 findes  nyheder på: https://www.facebook.com/RibeBiogas/


    Til         Medlemmer af RBMF

 

 

Ribe den 13. februar 2018

Generalforsamling i Ribe Biomasse Formidlingsforening RBMF

Onsdag den 21. marts 2018 på Ribe Biogas kl. 18.15

 

    

      Aftenens program

      Kl. 18.15-19.00     RBMF byder på steg m. tilbehør og dessert

      Kl. 19.00               Generalforsamling starter

     

    

      Dagsordenen generalforsamling 2018

Punkt 1   Valg af dirigent og stemmetællere

Punkt 2   Beretning om virksomheden det forløbne år

Punkt 3   Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Punkt 4   Beslutning anvendelse af overskud

Punkt 5   Budget

 Punkt 6    Orientering om nuværende og kommende projekter på Ribe Biogas A/S

 Punkt 7    Indkomne forslag – herunder revision af vedtægter 

Punkt 8   Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen og én suppleant

                       

         På valg til bestyrelsen er:                  Aage Lauritzen

                                                                      Niels Tobiasen

                                                            

        Valg af suppleant

                                            

Punkt 9   Valg af revisor

Punkt 10 Tørstof-award 2017 – prisuddeling til de 2 bedste landmænd 2017.

Punkt 11 Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamling/spisning på bogholderi@ribebiogas.dk eller 75 410 410

 

Indkomne forslag skal sendes til Erik Husted på husted@bbsyd.dk senest den 7. marts 2018

 

Med venlig hilsen

RBMF

 


Copyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion