Kontakt information
Ribe Biogas A/S
Koldingvej 19
6760 Ribe

Tlf.: 75 41 04 10

CVR: 12 51 91 84

E-mail: mail@ribebiogas.dk

Seneste nyt fra Ribe Biogas A/S

 OBS: Fra 1. januar 2016 findes  nyheder paa: https://www.facebook.com/RibeBiogas/

    Til         Medlemmer af RBMF

 

 

Ribe den 25. januar 2019

Generalforsamling i Ribe Biomasse Formidlingsforening RBMF

Onsdag den 27. marts 2019 hos Ribe Biogas kl. 18.30

 

    

      Aftenens program

      Kl. 18.30-19.00     RBMF byder paa aftensmad

      Kl. 19.00               Generalforsamling starter

 

 

 

 Dagsordenen generalforsamling 2018

    

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om virksomheden i det forloebne regnskabsaar

3. Fremlaeggelse af foreningens reviderede regnskab.

4. Beslutning om anvendelse af overskud

5. Budget, herunder indtægts- og udgiftsfordeling på kontrakter for hhv. biomasse og afgasset biomasse.

6. Indkomne forslag

Revidering af vedtaegter for RBMF

Droeftelse af fremtiden for decentrale tanke efter 20220 

  •  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

 

Paa valg til bestyrelsen er:                 Erik Husted

                                                          Mogens Kjaer

                                                                            Flemming Olesen

                                                                            Valg af suppleant

 

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

 

Tilmelding til generalforsamling/spisning på bogholderi@ribebiogas.dk eller 75 410 410


Indkomne forslag skal sendes til Erik Husted på husted@bbsyd.dk senest den 12. marts 2019

 

Med venlig hilsen

RBMFCopyright © 2008 Ribe Biogas A/S. All Rights Reserved. | Design & CMS: WebVizion